top of page

Pwojè nou yo. . .

1) Nou dwe fè jèn fi ak gason nou yo fyè ke yo se ayisyen, respekte drapo a ak peyi a atravè yon jwèt (kesyon/repons) non an se  "Civique et Morale" ,

2) Nou gen anbisyon pou nou fè nou respekte ak onore zansèt nou yo ki te bay lavi yo pou libète nou atravè yon Jwèt Videyo ki rele "Onè Anperè Jn Jacques Dessalines" ,

3) Nap gen poun prepare yon magazin elektwonik, kote nap fè pwomosyon tout plas istorik yo (Gwòt, Fò, Basen, Palè ak kilti nou an) "ANNFELANSANM  e-Magazine"

Foto Palè a nan jwèt videyo pou onore Anperè Jean Jacques Dessalines klike sou foto yo pou plis enfòmasyon -

sèvi ak flèch blan an pou avanse

Dessalines_Flag.png

Ann pote videyo plas la an dirèk pandan w ap jwe jwèt la.

Wap gen pouw onore Papa nasyon an ak tout lot ewo nou yo, wap vizite gròt yo, monte cheval, bato, motosiklèt ak machin, nou mete yon drone a dispozisyon w pou w ka gen yon lide sou teren an menm anvan ou kòmanse jwe. Nou garantiw ke lè w fini jwe, w ap santi w konekte ak zansèt ou yo. Se pral yon eksperyans ki pral make ou pou tout rès lavi ou. . .

klike sou  videyo pou plis enfòmasyon -

sèvi ak flèch blan an pou avanse

Videyo pandan nap teste jwèt la

Ann jwi kèk videyo pandan nap teste jwèt la. Se konsa, ou ka wè epi gen yon ti lide sou atmosfè a... klike sou videyo yo pou plis enfòmasyon - sèvi ak flèch blan an pou avanse

Kilti w se idantite w

Sèl fason pou yon libète vre se lè nou pran desten nou an pwòp men nou... Pou fè sa, nou dwe anseye kilti nou bay timoun yo nan lekòl primè, pou yo konprann istwa yo, ak fyè de ki moun yo. yo, ki pral ede yo respekte peyi manman an, onore zansèt yo ki te bay lavi yo pou libète nou yo, respekte kote istorik yo tankou Fò yo, Gwòt yo, Basen yo, Drapo nou an ki se senbòl fyète nou, zewo tolerans pou nenpòt moun. Ayisyen ki trayi peyi a pa nenpòt mwayen. Nou menm nan ANFELANSANM n ap pran desizyon pou n pwomouvwa yon chèf ki te ede nou nan tan lontan aprann renmen peyi nou e respekte drapo nou e pare pou nou mouri pou li. Liv la se "Instruction Civique et Morale" nou pa gen otorite pou nou pwomouvwa l nan sistèm edikasyon nou an men nou ankouraje w sipòte jwèt la ke w ka jwe sou òdinatè w, telefòn, tablèt, elatriye. Se yon jwèt egzamen ki ou ka jwe avèk oswa san imaj. Nou gen yon total plis pase 300 kesyon. . . klike sou videyo a pou plis enfòmasyonWe in ANFELANSANM are making the decision to promote a master piece that helped us in the past to learn to love our country and respect our flag and ready to die for it. The book is "Instruction Civique et Morale" we do not have the authority to promote it in our education system but we encourage you to support the game that you can play on your computers, phones, tablets, etc. It is a quiz game that you can play with or without images. We have a total of more than 300 questions. . .

click on  the video for more info