top of page

Règ sit la

Pa janm bliye ke ANFELANSAM se yon antite ki la pou defann Ayiti, tout sa nou fè, tout sa nou di dwe nan avantaj peyi a. nou respekte chwa tout moun men nou selman akeyi moun ki vin pale e defann koz nou. Sou sit sa a nou vle mete an onè tout sa ki bon e ki fè pati kilti nou, jete tout sa ki pa bon, epi demaske tout sa ki kache vre idantite nou... Mèsi pou konpreyansyon nou.

01

Nou pa dwe ofanse Frè ak Sè nou yo

02

Nou prefere mouri tan pou nou trayi peyi nou Ayiti

03

Nou pa dwe pibliye materyèl ki gen dwadotè sou sit la

04

Nou pa oblije promote lòt relijyon kolon yo pote ba nou

05

Nou pa gen dwa fè piblisite sou sit la san pèmisyon

06

Si nou vle ale pi devan fòk nou rekonekte ak sous orijin nou "Afro-Ayiti"

bottom of page